இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று – Today Gold Price In Sri Lanka

Gold is today price in Sri Lanka - இலங்கை தங்கம் விலை இன்று

இலங்கையில் தங்கம் விலை இன்று – Today Gold Price In Sri Lanka

Colombo Price – கொழும்பு விலை

21.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 121,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 111,375 LKR

வார இறுதி நாட்கள் (சனி, ஞாயிறு) வௌ்ளிக்கிழமை சந்தை வர்த்தகப் பெறுமதியில் மாற்றம் இல்லை.

17.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,000 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 113,660 LKR

16.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,000 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 113,660 LKR

15.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,000 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 113,660 LKR

14.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,000 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 113,660 LKR

13.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

11.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

10.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

09.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

08.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

07.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

06.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 124,500 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K – 114,150 LKR

04.09.2021

01 பவுன்(Pawn) 24 K – 114,150 LKR

01 பவுன்(Pawn) 22 K –114,150 LKR

Gold Price in Jaffn – யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கம் விலை இன்று

24 karat one pawn gold price in Jaffna today – 24 கரட் தங்கம் ஒரு பவுன் விலை 123,000/= LKR ரூபாவுக்கு வர்த்தகமாகின்றது.

22 karat one pawn gold price in Jaffna today – 22 கரட் தங்கத்தின் ஒரு பவுன் விலை 112,000/LKR ரூபாவுக்கு வர்த்தகமாகின்றது.

குறிப்பு – நாட்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக யாழ்ப்பாணம் சந்தை மூடப்பட்டுள்ளமை கூறத்தக்கது. இந்த விலை ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கம் விலை நிலவரம்

சிலோன் நேசன் – Ceylon Nation

Leave a Reply