உலகின் மிகப்பெரிய இரத்தினக்கல் கொத்தணிக்கு நடந்தது என்ன?

இரத்தினக்கல் கொத்தணி சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்கு

இரத்தினபுரி-பெல்மடுல்ல பகுதியிலுள்ள தனியார் காணியொன்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உலகிலேயே பெரிய இரத்தினக்கல் கொத்தணி, சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்கு மிக பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக இரத்தினக்கல் மற்றும் அகழ்வு பணி சார் தொழில்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்த தெரிவிக்கின்றார்.

இந்த இரத்தினக்கல் கொத்தணியை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவே, குறித்த கல் கொத்து சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

சுவிட்சர்லாந்தில் குறித்த இரத்தினக்கல் கொத்தணி குறித்து முழுமையான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்தே, சர்வதேச இரத்தினக்கல் சந்தையில் இந்த இரத்தினக்கல்லை விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்த குறிப்பிட்டார்.