இலங்கையருக்கு உயரிய பதவியை வழங்கிய அமெரிக்கா

அமெரிக்கா இலங்கை நபருக்கு வழங்கிய உயரிய பதவி

அமெரிக்கா இலங்கை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒருவருக்கு வௌ்ளை மாளிகையில் உயரிய பதவியை வழங்கியுள்ளது.

கலாநிதி ஜோர்ஜ் ஈ. கேப்ரியல் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனால் வெள்ளை மாளிகை கூட்டுறவு தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணையத்திற்கு நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்.

கலாநிதி கேப்ரியல் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர் எனவும் அவர் களனி பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்று உள்ளதாகவும் இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply